Het Rondje Rondeelpad (Ewijk)

Ten zuiden van Ewijk en Beuningen start het Rondje Rondeelpad. Het startpunt van deze route heeft zijn naam te danken aan de Rondeelstal te Ewijk, die gevestigd is op de Keizershoeve. Een rondeelstal is een ronde stal waarin legkippen veel ruimte hebben en die tegemoet komt aan alle natuurlijke behoeftes van de kip. Als wandelaar kunt u een bezoek brengen aan de bezoekerstunnel, zodat u met eigen ogen kunt zien hoe de kippen in het rondeel leven. Het Rondje Rondeelpad leidt u door een gebied wat tussen de oude en de nieuwe wetering ligt en wat van oudsher Het Pollenbroek heet. Voor de ruilverkaveling was het een langgerekt gebied, waar het in de winter vaak drassig was. Het water zat namelijk opgesloten tussen de oude en de nieuwe wal en maar op enkele plekken kon het water worden geloosd op de nieuwe wetering. Sinds begin jaren zeventig is dit gebied pas echt weidegebied geworden met de huidige boerderijen.

www.boerenwandelpad.nl

Wat zou jij gedaan hebben? Geef hieronder je reactie: