Het Zandgatenpad

Ten zuiden van de dorpen Deest en Winssen start het Zandgatenpad. Het Zandgatenpad leidt u door een gebied waar veel zand en grind wordt gewonnen. Wanneer de zandwinning ter plaatse helemaal is afgerond zal dit gebied De Uivermeertjes en Geertjesgolf worden heringericht tot natuur en extensief recreatiegebied. Daarnaast treft u op de route één van de oudste boerderijen van het Land van Maas en Waal, Boerderij ’t Uiversnest, uit 1348 aan. Ook voert de route u over de Koningstraat, één van de oudste verbindingen tussen Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Zelfs Napoleon heeft hier zijn voetstappen achtergelaten.

www.boerenwandelpad.nl

Wat zou jij gedaan hebben? Geef hieronder je reactie: