Struinommetje Geuzenwaard

De Geuzenwaard (eigendom Staatsbosbeheer)  ligt aan de rand van de bebouwde kom van Lobith. Vanaf de Markt loop je nog geen honderd meter verderop zo de woeste natuur in. Op de Markt staan verwijzingsbordjes die je naar de entree van dit natuurgebied voeren. Ook langs fietspad Tengnagelwaard en langs de Batavenweg zijn entrees.

De Geuzenwaard is een gebied van voormalige landbouw¬gronden, die eind negentiger jaren van de vorige eeuw opnieuw zijn ingericht. Dit gebied was vroeger de stroombedding van de rivier de Rijn en er is een voormalige Rijnstrang weer zichtbaar gemaakt. De Geuzenwaard wordt begraasd met een kudde Schotse hooglanders en Exmoor pony’s. In het gebied komen naast typische plantensoorten als veldsalie ook bijzondere diersoorten als kwartelkoning en rugstreeppad voor.

Het gebied is openbaar toegankelijk en wordt veel gebruikt door de bewoners van Lobith en Tolkamer voor een ommetje.

Wat zou jij gedaan hebben? Geef hieronder je reactie: