Struinommetje Mook

Uitgestrekte bos- en heidegebieden, een uniek stuwwallenlandschap en een cultuurhistorisch Romeins verleden zijn in dit gebied te vinden. Het is vooral bij geschiedenisliefhebbers bekend vanwege de de spectaculaire vondst die daar
in de Maas is opgegraven: een brug uit de laat-Romeinse tijd, de 4e eeuw. Al in de achttiende eeuw meldden Maasvissers dat er bij Cuijk obstakels in de Maas lagen en in 1989 ontdekte een amateurarcheoloog dat de rivierbodem bezaaid lag met hout en steenbrokken. Ook kenmerkend is de Slag op de Mookerheide, onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog. Deze bloedige strijd tussen het Spaanse leger en de huurtroepen van Lodewijk en Hendrik van Nassau heeft plaatsgevonden op de heide in Mook. Bekend in Mook is de Mookerplas waar tal van waterrecreatiemogelijkheden zijn. Men kan er kanoën, roeien, zeilen, waterfietsen en surfen. Daarnaast zijn er in het gebied verschillende Jachthavens, zo is er Jachthaven Eldorado (Plasmolen), Jachthaven Driesen (Middelaar) en Jachthaven de Dolfijn (Mook).

Wat zou jij gedaan hebben? Geef hieronder je reactie: