Van bron tot kraan

In Berg en Dal en Nijmegen-Oost liggen de resten van een vijf kilometer lang aquaduct, een Romeinse waterleiding. De Romeinen legden deze aan om vers water uit de bronnen van Berg en Dal te vervoeren naar de 5000 dorstige soldaten in de legioenplaats op de Hunerberg in Nijmegen. Van dit aquaduct liggen nog enkele indrukwekkende dammen en geulen verscholen in het landschap; samen vormen ze het grootste Romeinse monument van Nederland.

De route voert zo dicht mogelijk langs alle zichtbare resten van het aquaduct, bijna letterlijk van bron tot kraan. Alleen de Cortendijk ligt niet op de vaste route, deze is niet vanuit de openbare weg te zien.

Wat zou jij gedaan hebben? Geef hieronder je reactie: